Revidering av handlingsdelen for kultur, kulturarv og bibliotek

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 01.12.2017 / Oppdatert: 01.02.2018
Foto: Kai Hansen
Åpne

Dokumentet viser kulturavdelingens prioriteringer fram til sammenslåingen med Vestfold i 2020, og er en revidering av handlingsdelen i Strategi for kultur og kulturarv 2014-2028.

Etter at høringsfristen gikk ut 15. januar blir nå alle høringsinnspill gjennomgått. Handlingsdelen blir framlagt til politisk behandling i hovedutvalg for kultur i mars, og endelig vedtatt i fylkestinget i april 2018.