Revidering av handlingsdelen for kultur, kulturarv og bibliotek

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 01.12.2017 / Oppdatert: 18.05.2018
Foto: Kai Hansen
Åpne

Dokumentet viser kulturavdelingens prioriteringer fram til sammenslåingen med Vestfold i 2020, og er en revidering av handlingsdelen i Strategi for kultur og kulturarv 2014-2028.

Handlingsdelen ble vedtatt som den ble framlagt. Et forslag om å vedta satsing på Edvard Munch som kulturelt fyrtårn ble oversendt til Hovudutval for kultur, idrett og friluftsliv, og vil bli behandlet på deres møte 13. juni.