Høring av forslag til revidert handlingsdel for kultur, kulturarv og bibliotek

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 01.12.2017 / Oppdatert: 01.12.2017

Det er anledning for både offentlige og frivillige organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill til handlingsdelen. 

Prioriteringer mot 2020

Dokumentet viser kulturavdelingens prioriteringer fram til sammenslåingen med Vestfold i 2020, og er en revidering av handlingsdelen i Strategi for kultur og kulturarv 2014-2028.

Høringsfristen er 15. januar 2018.

Innspill til høringen sendes oss på e-post til line-ruud.orslien@t-fk.no

Etter fristens utløp vil alle høringsinnspill bli gjennomgått og handlingsdelen bli justert. Den blir endelig vedtatt i fylkestinget i april 2018.

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Line Ruud Ørslien på telefon 35 91 73 37/ 99525209 eller e-post line-ruud.orslien@t-fk.no