Den lokale kulturelle skolesekken

/ Publisert: 14.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Barn får omvisning på Bamble kystmuseum som del av Den kulturelle skolesekken
Kystkultur på Bamble museum
Foto: John Mikael Guldager
Åpne

Hver kommune i Telemark får utbetalt en andel av spillemidlene etter en fordelingsnøkkel, og kommunene plikter å utarbeide en handlingsplan for bruken av midlene.

Gjennom handlingsplanen skal de vise hvordan kommunen formidler kultur til elevene i grunnskolen. Mange vektlegger her formidling av kommunens egne kulturressurser. Dette tilbudet er et supplement til tilbudet fra DKS Telemark.