Den kulturelle skolesekken

/ Publisert: 14.06.2012 / Oppdatert: 17.12.2018
Barnas bevegelige fargelab
Foto: Anne Hermansen
Åpne

Den kulturelle skolesekken i Telemark (DKS) skal realisere de profesjonelle kunst og kulturopplevelsene i Den kulturelle skolesekken.

Organisering

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Telemark Fylkeskommune er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program.

Kulturtanken er nasjonal etat med ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle ordningen på nasjonalt nivå, og fordeler spillemidlene.

Økonomi

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av kulturdepartementet. I 2015 var summen 210 millioner kroner. Midlene deles ut etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten.

Midlene fordeles av kulturdepartementet til fylkeskommunene (fra 2017 fordeles midlene via Kulturtanken) etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene og to tredjedeler forvaltes av Telemark fylkeskommune. 

Alle spillemidlene skal gå til kunst og kultur. Det er ikke lov å bruke spillemidler til administrasjon. Telemark fylkeskommune og kommunene besørger derfor administrasjonen selv, i tillegg til det som legges i av ekstra midler til produksjon av kunst og kultur.

Skolesekkens samlede økonomi er derfor langt større enn potten med spillemidler.

Hvordan turnere i skolesekken?

Se mer informasjon under For Utøvere.

Hvem er ansvarlig for innhold?

Nasjonale formidlere: Scenekunstbruket (dans og teater), Nasjonalmuseet (visuell kunst) og Norsk forfattersentrum / Litteraturbruket (litteratur), tilbyr kvalitetsprogram innen sine felt til booking. I tillegg jobber de med å sikre kvalitet og tilbyr kompetansehevende kursing for utøvere og formidlere i DKS.

Regionale aktører som produserer innhold til DKS Telemark: Telemark fylkeskommune v/ musikkprodusent, Telemark Fylkesbibliotek v/ spesialbibliotekar, Telemark Kunstsenter, Telemark Museum, Industriarbeidermuseet, Grenland Friteater, Teater Ibsen og program gjennom Kulturhusnettverket/ Ibsenhuset/ Ælvespeilet.

I tillegg kommer kommunale satsninger som Appelsinia/ Skien kommune, scenekunstproduksjoner/ Porsgrunn kommune, Filmuke/ Notodden kommune
Booking / programmering utføres av de ulike fagansvarlige i DKS-administrasjonen. Se kontakt oss.