To millioner til sjøfartsmuseets åpningsutstilling

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 03.10.2012 / Oppdatert: 14.01.2013
Illustrasjon: Sjøfartsmuseet i Porsgrunn
Sjøfartsmuseet i Porsgrunn
Foto: Telemark museum
Åpne

I august 2013 åpnes det nye sjøfartsmuseet og vitensenteret DuVerden i Porsgrunn. 

Telemark Museum får dermed sitt første helårsåpne og attraktive museumsbygg.

- Gledelige vedtak

På sitt siste møte i september ga Telemark Utviklingsfond (TUF) et tilsagn på to millioner kroner til sjøfartsmuseets åpningsutstilling. Tidligere har hovedutvalg for kultur bevilget en million kroner til utstillingen. Dermed er finansieringen på 6,2 millioner på plass.

Det nye og moderne bygget skal huse både museet og et vitensenter, og den felles institusjonen har fått navnet DuVerden. Åpningsutstillingen vil omhandle logistikk til lands og til vanns. Målet er at institusjonen skal være et kulturhistorisk og naturvitenskapelig opplevelses- og læringssenter, og det pedagogiske tilbudet til elever, studenter og lærere vil bli sterkt vektlagt.

Museumsdirektør Jorunn Sem Fure sier at vedtakene er gledelige.

- De ansatte ser fram til arbeidet som nå settes i gang.

Den samlede kostnadsrammen for byggeprosjektet er på 62 millioner kroner.