Tilskudd til utvikling av Ibsen-produkter

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 13.09.2019 / Oppdatert: 13.09.2019

Hensikten med tilskuddet er å utvikle produkter som har en klar forbindelse til Ibsens liv, verk eller resepsjonshistorie og som kan profilere Telemark og Skien som Henrik Ibsens hjemsted. Produktene kan være materielle produkter eller opplevelsesprodukter.

Produktet skal ha et næringspotensial. Tilskuddet skal brukes til produktutvikling. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne. Det er ønskelig med felles lansering av produkter, konsepter eller prototyper i mars 2020.

Det er inntil 110 000 kroner til fordeling i 2019. Pengene kan tildeles ett eller flere utviklingsprosjekter.

Telemark museum er samarbeidspartner i prosjektet. 

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører innenfor kultursektoren, mediesektoren, samt arkitektur, design, dataspill og reklame.

Om søknaden

Søknadsskjema finnes på skien.kommune.no/tilskudd

Det forventes en egeninnsats på minimum 30 % av totalbudsjettet. Egeninnsatsen kan være arbeidstid.

Søknadsfristen er 14. oktober 2019.