Tilskudd til Telemark leser Ibsen

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 24.05.2019 / Oppdatert: 24.05.2019

Midlene er rettet mot bibliotek, kunstnere, kulturinstitusjoner, kunstforeninger, litteraturfestivaler, skoler, barnehager, eldresentre, privatpersoner eller andre som ønsker å arrangere et arrangement som omhandler eller berører Ibsens liv og virke, og som vil inngå et samarbeid med en profesjonell kunstner eller kulturaktør om dette. 

Målet med prosjektet Telemark leser Ibsen er å øke kjennskapen til og interessen for Henrik Ibsen i hele Telemark, ikke bare i Skien der han ble født, gjennom arrangementer av ulik størrelse og ulikt format. Arrangementene må finne sted høsten 2019.

Juryen ser etter:

• Profesjonalitet og kvalitet
• Tverrkunstnerisk samarbeid
• Bredde i arenaer og visningssteder
• Variasjon i målgrupper og uttrykk
• Geografisk spredning i fylket

Vi ber om en kortfattet søknad med beskrivelse av arrangementet, samt et enkelt budsjett. Søknaden sendes på epost til tfkpostarkiv@t-fk.no og merkes med Telemark leser Ibsen og saksnummer 19/04624.

Eksempler på arrangementer

Eksempler på arrangementer som kan få tilskudd: felles lesninger av Ibsen, kunstutstillinger, performancer, forfattere som samarbeider med billedkunstnere, åpen lesesirkel med innleid forfatter/dramatiker, besøk av en forfatter/dramatiker på eldresenteret eller i barnehagen, Ibsen-vandringer, dramatiseringer eller lesninger på nye og uventede eller på tradisjonelle arenaer, slampoesi inspirert av Ibsen…

Arrangementene som får tilskudd må synliggjøres gjennom Telemark leser Ibsens nye logo. Logoen vil vise at arrangementet hører til under Telemark leser Ibsen, og forhåpentligvis blir det en lang rekke arrangementer høsten 2019.

Fylkeskommunen bidrar med synliggjøring av arrangementet gjennom sosiale medier.

Juryen består av spesialrådgiver i Skien kommune Anette Storli Andersen, spesialbibliotekar ved fylkesbiblioteket Vibeke Stokka, fylkesbiblioteksjef Mette Kristin Gjerdrum og kunstrådgiver Line Ruud Ørslien.