Telemarks sangskatt i bokform

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 13.11.2012 / Oppdatert: 14.01.2013
Detalj fra forsiden til boka Telemarkviser
Detalj av forsiden på boka «Telemarksviser. Folkesong i Telemark»
Foto: Folkemusikkarkivet
Åpne

Det er folkemusikkarkivar i Telemark Kari Lønnestad som står bak utgivelsen. Materialet er hentet fra folkemusikkarkivet, og viser et bredt utvalg av fylkets folkevisetradisjon.

- I boka finner man alle typer materiale innen vokaltradisjonen, fra små stev og gjeterviser til lange viser, ballader og religiøse folketoner. Det dreier seg om tradisjonelt materiale som vi ikke alltid kjenner opphavet til, forteller Kari Lønnestad. 

Nyinnspilte melodier

I tillegg til tekster og noter, følger to cd-er med boka. Disse inneholder nyinnspillinger med seks av dagens utøvere, nemlig Øyunn Groven Myhren, Åsne Nordstoga, Anne Gravir Klykken, Jon Anders Halvorsen, Ragnar Haugstøl og Kari Lønnestad. Lønnestad har valgt å ta med innspillinger av alle melodiene som presenteres i boka, sånn at det skal være mulig å lære seg sangene uten å kunne noter. 

- Det er første gang vi gir ut en bok med innspillinger av alle melodiene, sier Lønnestad. - Notene i boka er dessuten relativt enkle, sånn at mange skal kunne bruke dem.

Hun forteller at det også er første gang arkivet kan presentere en så bred bokutgivelse.

- Tidligere har vi gitt ut bøker om bestemte kvedere eller samlere av tradisjonsmateriale, mens denne boka viser bredden i fylkets folkevisetradisjon, sier Lønnestad.

Boka inneholder også korte presentasjoner av sangkildene. 

- Folkemusikkarkivet inneholder mye eldre innspilt materiale, og vi har oversikt over hvem disse opptakene er gjort med. Vi har valgt å ta med presentasjoner av disse kildene for å vise hvem det er som har kunnet dette materialet.

Viktig formidling 

Lønnestad har et håp om at boka kan nå ut til mange. 

- Bokutgivelsen er et stort løft for oss i arkivet, og en viktig måte å drive formidling på. Folkemusikkarkivets materiale skal være i bruk og nå ut til folk, og på denne måten tilgjengeliggjør vi materialet mer. Med de innspilte melodiene passer boka for alle som liker å synge, ikke bare de proffe. Her er det mye man kan synge for barna, avslutter Lønnestad.