Telemark leser Ibsen

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 08.04.2019 / Oppdatert: 24.05.2019

Ibsen er ett av fylkeskommunens tre kulturelle fyrtårn. Hensikten med prosjektet Telemark leser Ibsen er å øke kjennskapen til og interessen for Henrik Ibsen i hele Telemark, ikke bare i Skien der han ble født, gjennom arrangementer i hele fylket.

Gjennom Telemark leser Ibsen ønsker fylkeskommunen å stimulere til ulike samarbeidsformer mellom kulturinstitusjoner, bibliotek og andre aktører. Det vil bli lansert en tilskuddsordning, og i tillegg lanseres en logo som vil synliggjøre arrangementene som foregår under denne paraplyen, og som aktørene som har fått tilskudd kan bruke.

Kick off-arrangement 15. mai

Vi inviterer til et kick off-arrangement for å lansere pilotprosjektet og tilskuddsordningen. Til dette arrangementet har vi invitert Niels Offenback fra København læser til å fortelle om hvordan de gjennom flere år har arbeidet med litterære arrangementer på ulike arenaer i hele København. Dere får også høre Trekløveren barnehage og Skien bibliotek fortelle om sin Ibsenformidling. Hilde og Bård Tørdal presenterer den nye logoen for prosjektet, og gir eksempler på hvordan billedkunstnere kan arbeide med Ibsen.

Tid: 15. mai fra kl. 9.30-15.30
Sted: Bø hotell
Pris: Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding med tanke på lunsjbestillingen.

Program:

09:30 Registrering, kaffe og te, rundstykker

10:00 Velkommen og lansering av Telemark leser Ibsen ved fylkesbiblioteksjef Mette Kristin Gjerdrum

10:10 Niels Offenberg fra København læser

11:00 Pause

11:15 Turid Baasland, Trekløveren barnehage

11:30 Stian Johansen, Skien bibliotek

12:00 Lunsj

13:00 Kunstnerisk innslag v/ Fredrik Høyer

13:20 Hilde og Bård Tørdal presenterer logo

13:30 Hilde og Bård Tørdal om pilotprosjektet Laboratoriet

14:00 Oppsummering og vel hjem

 

Om foredragsholderne:

Niels Offenberg er festivalleder for Kbh Læser (Københavns litteraturfestival) og utviklingskonsulent på Albertslund Bibliotek. Han har blant annet bakgrunn som tidligere litteraturformidler på Københavns Hovedbibliotek, og har bred erfaring med å arrangere festivaler i Danmark og internasjonalt.

Turid Baasland har vært styrer i Trekløveren barnehage i snart 20 år. Gjennom hele vårsemesteret hvert år lærer hun de største barna om Henrik Ibsen. Hun har master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Stian Johansen jobber på Skien bibliotek. Han har ansvar for formidlingen av Ibsen, dikt og dramatikk, og er leder for arrangementene.

Fredrik Høyer er artist, forfatter og skuespiller. Han er kjent for å opptre med slam-poesi hvor performanceaspektet inngår i teksten.

Hilde og Bård Tørdal er billedkunstnere, og jobber sammen som en kunstnergruppe. Hilde Tørdal er også styreleder i Norske billedkunstnere, mens Bård Tørdal er ansatt ved Kunstskolen i Kragerø.