Stemmerettsjubileet i Telemark

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 08.05.2013 / Oppdatert: 08.05.2013
Leder for hovedutvalg for kultur Elisabeth Nilsen, fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø, rådgiver for kultur Elisabeth Jøntvedt og representant for opposisjonen Karin S. Mathisen.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Den nasjonale stemmerettskomiteen har bevilget midler til markering av jubileet i regionene, og en komité ledet av fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø har fordelt midler til prosjektene i Telemark.

Fernanda Nissen i Kragerø

Flere kvinner hadde en viktig rolle i kampen for kvinnelig stemmerett. Av disse framheves Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen spesielt. Fernanda Nissen var fra Kragerø.

- Vi ønsker å synliggjøre Fernanda Nissens tilhørighet til Kragerø, skriver kommunen i sin søknad. En bronsebyste laget av kunstner Tone Ørvik skal nå plasseres sentralt i byen. 

Kommunen ønsker også å gjøre Fernanda Nissens liv og virke mer kjent, og gjør dette blant annet med historiske vandringer for skoleelever, foredrag om Nissen og en antologi med noen av Kragerø historielags artikler om Nissen. Kommunen har fått kr 180 000 fra den nasjonale stemmerettskomiteen, og 50 000 kroner fra fylkeskommunen.

100 kvinnestemmer med stemmerett på Evju

Evju bygdetun fikk 90 000 kroner til sitt prosjekt «100 kvinnestemmer med stemmerett i 100 år». Dette er et stort korprosjekt med kvinner i alle aldre som skal framføres 11. juni på stemmerettsdagen.

- Gjennom musikk og tekst vil vi fokusere på den norske kvinnen før og nå, skriver Evju bygdetun i sin søknad. Målet er å fortelle om levd kvinneliv i ulike sosiale kår gjennom hundre år.

 Musikkspillet vil bli bundet sammen av utdrag fra musikkteater som vektlegger ulike sider ved kvinnelivet, som Ungen av Oscar Bråten og eventyret Kjerringa mot strømmen.

Iscenesatte fotografier i Bamble

Bamble kommune markerer stemmerettsjubileet blant annet ved å framheve fotografen og kvinnesaksaktivisten Marie Høeg (1866-1949) fra Langesund. På sitt fotoatelier i Horten utforsket hun samtidens normative syn på kjønn og roller sammen med sin livsledsager Bolette Berg.

Bildene er grensesprengende, og viser tydelig hvordan Høeg kjempet for retten til å selv definere hvem hun var. Kommunen arrangerer i august en utstilling med Høegs fotografier, der det også blir foredrag om hennes rolle i kunsthistorien. 

Bamble kommune fikk 140 000 kroner fra den nasjonale stemmerettskomiteen, og 35 000 kroner fra fylkeskommunen.

Kortfilmer om likestilling og stemmerett

Kortfilmprosjektet Hør meg av Venture film og Jeanne Bøe vil fokusere på likestilling, stemmerett og det å bli hørt. Både unge gutter og jenter, kvinner og menn vil bli intervjuet i de fire kortfilmene, som blant annet skal vises under en jubileumskonferanse i Kilden i Kristiansand under åpningen av stemmerettsjubileet 11. juni. I tillegg vil de bli vist for ungdomsskolene i Grenland.

I tillegg fikk blant annet de tre museene i fylket midler til utarbeidelse av utstillinger med tilhørende skolemateriell.

Fylkeskommunen hadde 400 000 kroner til fordeling, og fikk til sammen inn åtte søknader.