Ny bok om Kunst-Telemark

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 18.12.2013 / Oppdatert: 18.12.2013

Telemark har om lag 100 profesjonelle, organiserte billedkunstnere og kunsthåndverkere, og bokutgivelsen er i første rekke en billedlig presentasjon av disse.

Styreleder for Telemark kunstnersenter Hans Georg Andersen framhever at boka er viktig som dokumentasjon av hva Telemarkskunstnerne jobber med akkurat nå.

- Det er hyggelig å kunne presentere hele lauget for allmennheten, og det er stas for kunstnerne å få arbeidene sine vist gjennom en bokutgivelse, sier Andersen.

- Det er dessuten mange som ikke vet hva Telemark kunstnersenter er. Mange tror det er et senter for kunstnerne selv, og terskelen for å komme inn og besøke utstillingene kan være høy. Dette er en fin anledning til å synliggjøre selve senteret.

Utstillingen "Tekstil i rom" på Øvre Frednes i 1987.

Foto: Telemark kunstnersenter
Åpne

Å leve som kunstner i Telemark

Redaktør for boka er tidligere informasjonsansvarlig ved kunstnersenteret Trine J. Billington. I boka intervjuer hun billedkunstnerne Bård Tørdal og Bente Knudsen Sanden om hvordan det er å leve og virke som kunstner i Telemark i dag. Bård Tørdal, som tidligere har holdt til både i Berlin og Oslo, trekker fram noen fordeler.

- Man har større synlighet internt i miljøet, og det er færre som konkurrerer om de kunstneriske oppdragene og utstillingsplassene her, sier han i boka. Han framhever også at han og kona, som også er billedkunstner, har fått god drahjelp fra kommunen, næringsselskap og Innovasjon Norge, noe som har gjort det mulig å bygge både kontor og verksted, sier Tørdal.

Kunstnersenteret og kunstnerne

Kunsthistoriker og rådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien presenterer kunstnersenterets trettiårige historie i en artikkel i boka. Vekten ligger på viktige utstillinger og fokusområder, og skildrer hvordan kunstnersenteret har arbeidet for å synliggjøre Telemarkskunstnerne og skaffe dem arbeidsoppdrag gjennom blant annet utsmykkinger.

Telemark fylkeskommune har i tillegg til artikkelbidraget støttet bokutgivelsen med 30 000 kroner.