Momskompensasjon til frivillighet

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 28.05.2014 / Oppdatert: 28.05.2014
En gutt moser sin egen smoothie ved å sykle blenderen i gang
Foto: Gry Hovland
Åpne

Nytt av året er at underledd skal søke via sitt sentralledd. I år vil derfor søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet bli avvist. Tidligere har vi lagt disse til sentralleddet sin søknad, men det blir ikke gjort fra og med i år.

Mange som ikke søker

Erfaring fra tidligere år viser at det fins mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Ønsker å nå flere

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. 

Man kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensa 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensa etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i meirverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for. Underledd trenger ikke å ta hensyn til minstegrensene fordi de er med i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrist

Frist for å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2014.

Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.