Minneord om Anders Vangen

/ Publisert: 22.05.2013 / Oppdatert: 27.05.2013
Anders Vangen under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Anders Vangen sto som en bauta i vårt lokale og regionale kulturliv, skriver fylkesordføreren.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Anders Vangen sto som en bauta i vårt lokale og regionale kulturliv.

I 2008 ble han hedret med tildeling av fylkeskommunens kulturpris. Den gikk til en kulturformidler, artist, pedagog, organisator og Telemarks-patriot av rang.  Med stor profesjonalitet hadde prisvinneren i en årrekke vært med på å skape en positiv identitet for Grenland og Telemark.

Mest kjent var han som utøver av sin opprinnelige utdanning fra Statens Operahøgskole. Anders Vangen jobbet som profesjonell operasanger i over 20 år og har hatt store oppgaver for både Den Norske Opera, Operaen i Kristiansund og de fleste operakompanier i Norge.

Regionalt har han bak seg arbeid for NRK om klassisk musikk, om lag 30 lokale revyer og flere hundre konserter med lokale korps og kor. En rekke konserter ved kirker og institusjoner der inntektene har gått til veldedige formål har han også vært ansvarlig for.

Anders Vangen har jobbet som skuespiller for Teater Ibsen og Grenland Friteater, og han har startet operakompaniet ”Operagutta” som har turnert hele fylket.

Hovedgrunnen til at Anders Vangen ble tildelt den fylkeskommunale kulturprisen var likevel hans arbeid med den neste generasjonen av sangere. Dette arbeidet utførte han i en årrekke i engasjementer ved musikk- dans- og dramalinja ved Skien videregående skole, de siste tre åra som fast ansatt. Men mye av arbeidet skjedde også på frilansbasis.

Sangerne rundt Anders Vangen har under hans myndige og dyktige vinger vokst fra å være fremragende talenter til å bli fullblods kunstnere.

Når vi så med hvilken glede og kunstnerkjærlighet han betraktet sine læregutter, forstår vi at det smittende humøret, entusiasmen og profesjonaliteten var en stadig fornybar kilde som i mange år ga oss nye generasjoner sangere.  Nå er det bare minnene og savnet tilbake.

Familien har ønsket eventuell oppmerksomhet i form av bidrag til en stiftelse for talentutvikling, helt i Anders Vangens ånd. Fylkeskommunens bidrag er på 10.000 kroner.

På vegne av fylkeskommunen takker jeg for livsverket og lyser fred over Anders Vangens minne.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Anders Vangen fikk fylkeskommunes kulturpris i 2008. Her med daværende fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (t.h.) og kulturutvalgsleder Anja Hjelseth.

Foto: Jan Fredrik Vinje
Åpne