Midler til kultur og idrett fordelt

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 16.03.2016 / Oppdatert: 01.02.2017
Fra Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Politikerne i hovedutvalget bevilget 1 062 000 kroner i støtte til en rekke aktører i fylket da de møttes 15. mars. 

Det kom inn hele 79 søknader om støtte, og samlet omsøkt beløp var på 5 401 132 kroner.

Spennende og viktige

En rekke spennende og viktige prosjekter og tiltak fikk støtte, blant annet Flerkulturell inkludering i regi av frivilligsentralene i Telemark, Unge litterære stemmer i Bø med fokus på eksil, Filmfest i Porsgrunn og musikk- og kunstprosjektet Høstpunkt i Skien.

Telemark fylkeskommune har to søknadsfrister for støtte til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett. Neste søknadsfrist er 10. april, og søknadene blir behandlet i hovedutvalgets møte 12. mai.

Hovedutvalget behandlet også flere saker om tilskudd, blant annet til Scheen jazzorkester, Danskekunst i Grenland og KulturBiz