- Like viktig med biblioteket i dag

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 13.05.2013 / Oppdatert: 13.05.2013
Fylkesbiblioteksjef Tove Fjerdingstad
Tove Fjerdingstad leser mange bøker i løpet av ett år.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Jeg tror biblioteket er like viktig i dag, som før. Det vil det fortsette med å være i framtiden, sier Fjerdingstad.

Hun tok over stafettpinnen fra Lillian Nilssen i april, da 70-åringen gikk av med pensjon, etter å ha vært sjef for fylkesbiblioteket i over 45 år.

- Men jeg rekker nok ikke å bli her like lenge, spøker hun.

Nilssen gir seg for øvrig ikke så lett – 70-åringen har en travel pensjonisttilværelse. Nå skriver hun på historien om Telemarksbiblioteket, fra begynnelsen til i dag.

Trives i jobben

2. april hadde Tove Fjerdingstad sin første arbeidsdag på Ulefoss.

- Jeg har blitt tatt veldig godt i mot. Arbeidsmiljøet lover godt for fortsettelsen, sier Tove Fjerdingstad. Ukependleren har funnet seg hybel i Lunde, og trives godt.

Til sammen er de 12 ansatte ved Telemark fylkesbibliotek/Nome folkebibliotek.

- Det er en spennende arbeidsplass med interessante oppgaver. Bibliotek er et interessant felt og det er mange utfordringer, sier Fjerdingstad.

Skal bli kjent med 18 folkebibliotek

Hun gleder seg til å bli kjent med de 18 folkebibliotekene i Telemark.

- Regional bibliotekutvikling er spennende. På bakgrunn av politiske føringer og i samarbeid med bibliotekene i fylket skal vi sikre fortsatt gode bibliotektjenester i Telemark.

Telemarksbiblioteket blir drevet i samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Nome kommune.

Mer aktiv formidling

26. april la regjeringa fram forslag om endringer i folkebibliotekloven.

- Den sier at vi blant annet skal drive med mer aktiv formidling. Det er flott. Mange folkebibliotek driver allerede aktivt med dette, forteller Fjerdingstad. 

Loven sier også noe om folkebibliotekene som møteplasser.

- Bibliotekene er viktige møteplasser i dag, og forslaget til endringer i bibliotekloven fremhever også denne funksjonen som viktig. Biblioteket er et sted som alle bruker. Det skal være et sted for møter, for samtaler og for debatt.

E-boksentral

Fylkesbiblioteksjefen forteller at de jobber med å få på plass en utlånsportal for e-bøker.

Løsningen er i testfasen og det gjenstår ikke mye før den er klar til bruk.

- I tillegg venter vi på avtaler mellom forlagene og Biblioteksentralen for å kjøpe inn e-bøker til portalen, forteller Fjerdingstad.