Kunsthall Grenland har åpnet

Av: Ingvild Tjønneland / Publisert: 24.06.2013 / Oppdatert: 24.06.2013
Grenland kunsthall interiør
Kunsthall Grenland viser arbeider av Malling og Moe.
Foto: Kunsthall Grenland
Åpne

Kunsthall Grenland er et resultat av intensjonsavtalen mellom Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Porsgrunn kunstforening om å utvikle kunsthallen i fellesskap.

Fylkeskommunen er regional utviklingsaktør

Telemark fylkeskommune er regional utviklingsaktør og har valgt å gå dypt inn i prosjektet for å løfte kunsthallen opp på et nasjonalt nivå. Fylkeskommunen har bidratt med økonomisk støtte og fagkompetanse.

Foto av Line Ruud Ørslien

Det er gitt 20 millioner til realisering av kulturhuset Ælvespeilet. Videre har Kulturrådet gitt 850.000 kroner til kunsthallen og fylkeskommunen har gitt 200.000 kroner i driftstøtte. I tillegg har fylkeskommunen bidratt med økonomisk støtte under forprosjektet og planleggingsfasen samt til nettverksbygging med andre kunsthaller i Norden.

Fylkeskommunens rådgiver i kunst og kulturformidling, Line Ruud Ørslien, er kunsthistoriker og har jobbet mye med etableringen av den nye kunsthallen. Hun har dratt veksler på sitt nasjonale nettverk innen kunstfeltet og har vært kurator for åpningsutstillingen. Hun har også jobbet med nettverksbygging i Norden sammen med intendant Andreas Rishovd.

Fylkeskultursjef, Geir Berge Nordtveit, mener at fylkeskommunen har bidratt til å løfte kunsthallen opp på et nasjonalt nivå slik at den kan oppnå statlig finansiering. Fylkeskultursjefen er også glad for at åpningsutstillingen skal videre til en av de anerkjente kunsthallene i København samt at flere landsdekkende aviser har dekket åpningen av den nye kunsthallen.

– Jeg ser for meg at fylkeskommunen kan jobbe med slike prosjekter også i de kommende årene, særlig når vi får på plass vår nye regionale strategi, forteller Geir Berge Nordtveit.

Ny arena for samtidskunst

Telemark har, gjennom etableringen av Kunsthall Grenland, fått en ny arena for formidling av samtidskunst. Kunsthall Grenland skal være et visningsrom for samtidskunst, og vil vise utstillinger med aktuell kunst samt arrangere foredrag og omvisninger. I tillegg vil kunsthallen arbeide med formidling mot barn og unge. Det finnes også kunsthaller i blant annet Bergen, Arendal og Oslo.

– Kulturlivet i Telemark har få slike institusjoner og vi vil bidra til at flere slike knutepunktfinansierte kulturinstitusjoner etableres i Telemark, forteller Geir Berge Nordtveit.

Sverre Malling: Tales From a Hollow Log # X (2010)

Foto: Sverre Malling ©
Åpne

Sverre Malling og Louis Moe

Åpningsutstillingen viser arbeider av Sverre Malling (f. 1977) og Louis Moe (1857-1945). Det er første gang arbeider av disse kunstnerne vises sammen. Kunstnerne representerer ulike tidsepoker, men utstillingen viser berøringspunkter og slektskap mellom dem. Vi gjenfinner undergangstematikken også hos Malling, men med sin generasjons ikonografi og kulturelle referanser.

I forbindelse med utstillingen er det utgitt en bok om de to kunstnerne. Rådgiver i fylkeskommunen, Line Ruud Ørslien, har intervjuet Malling og kunsthistoriker Trine Otte Bak Nielsen har skrevet om kunstnerens ikonografi og resepsjonshistorie. Boken inneholder også en rekke bilder av kunstnerne. Boken utgis av det Oslobaserte No Comprendo Press og boken vil bli distribuert nasjonalt.

Åpningsutstillingen står fram til 15. september og vil deretter vises i Kunstforeningen GL Strand i København.