Kulturutveksling med USA

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 29.06.2015 / Oppdatert: 02.07.2015
Prosjektleder Line Ruud Ørslien i Telemark fylkeskommune og prosjektmedarbeider og daglig leder ved Telemark Kunstsenter Ida Bringedal.
Prosjektleder Line Ruud Ørslien i Telemark fylkeskommune og prosjektmedarbeider og daglig leder ved Telemark Kunstsenter Ida Bringedal.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Startskuddet for prosjektet går allerede høsten 2015.

I september kommer to billedkunstnere fra Minneapolis til Telemark kunstsenter, og i oktober reiser billedkunstner Marilyn Owens fra Telemark til Minneapolis. På begge steder skal kunstnerne ha arbeidsopphold og utstilling.

Emigrasjon da og nå

Prosjektets tittel er Migrating societies. For hundre år siden reiste en tredjedel av den norske befolkningen til Midtvesten i USA i håp om et bedre liv. Også i dag emigrerer mennesker på jakt etter jobb og nye muligheter, både i Europa og i USA. Prosjektet bærer i seg begge temaene.

De norske røttene i USA er sterke, og en fortsatt kontakt og kulturutveksling er i seg selv interessant. Det kan bidra til å øke forståelsen og forbindelsen mellom landene. I tillegg er emigrasjon som tema svært relevant. Enten folk kommer for å søke jobb eller er på flukt fra krig, blir man i den offentlige debatten gjerne sett på som mer en utfordring enn som en berikelse for mottakerlandet.

Med prosjektet ønsker aktørene å minne om vår egen emigrasjonshistorie, samtidig som man ønsker å løfte fram kunstnere som på en eller annen måte belyser samfunnsspørsmål relatert til temaet.

Treårig kulturutvekslingsprogram

Målet er et treårig kulturutvekslingsprogram med muligheter for vekst. Kunstnerne fra Telemark får verdifull faglig inspirasjon i en vital kunstscene i Minneapolis, og når samtidig et nytt kunstmarked i det norskamerikanske miljøet i delstaten Minnesota.

Publikum i Telemark og Norge får utstillinger av amerikansk billedkunst på høyt nivå samt møter med kunstnerne. Det vil dessuten bli produsert publikasjoner i forbindelse med utstillingene.

Prosjektet er initiert av Telemark fylkeskommune, som er inne i det treårige prosjektet «Midwest USA 2013-2015 Bridging the Atlantic». Dette prosjektet omfatter både næring, utdanning og kultur. Telemark Kunstsenter er en sentral samarbeidspartner i utvekslingsprosjektet Migrating societies.