Innspillskonferanse ny kulturmelding


Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 06.12.2017 / Oppdatert: 20.12.2017
Fra UKM Telemark 2017
Åpne

 10. januar inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommuner til en felles innspillskonferanse på Ibsenhuset i Skien, arrangert av Kulturdepartementet.

Kulturdepartementets ambisjon med konferansen er å bidra til å sette i gang en bred samtale og debatt om fremtidens kulturpolitikk.

Fremtidens kulturpolitikk

Den nye kulturmeldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.
 
Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og skal blant annet vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Påmelding og mer informasjon finner du her.

Påmeldingsfristen er satt til 3. januar 2018.