I skyggen av Munch

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 12.08.2013 / Oppdatert: 14.08.2013
Cato Lølands verk "Pale is A Shadows Bright" var i sommer utstilt i Kirkebukta i Kragerø.
Foto: Cato Løland
Åpne

Det er i år 150 år siden kunstneren Edvard Munch ble født, og begivenheten markeres en rekke steder i landet. 

Edvard Munch kom til Kragerø i 1909, og forlot byen igjen i 1915. I løpet av årene i Kragerø fant han inspirasjon til flere av sine mest kjente arbeider, som «Solen» og utsmykkingen av Aulaen ved Universitetet i Oslo, «Den gule tømmerstokken» og «Arbeidere i sne». Munch var spesielt opptatt av arbeidere i denne perioden, og brukte folk fra Kragerø som modell i verkene sine. 

Det var kurator Ane Sagatun som i forbindelse med Munch-jubileet tok initiativ til prosjektet «Vårarbeid i Kragerø». Et prosjekt der ti unge, norske billedkunstnere ble invitert til å lage arbeider inspirert av Munchs tid i Kragerø.

- Kunstnerne var på forprosjekt her i vår, forteller Sagatun. – De ble blant annet introdusert til Munchs verden gjennom en omvisning. Møtet med stedene satte i gang tanker hos kunstnerne, og flere valgte stedene der de ville jobbe og tematikken alt da. Arbeidertematikken har stått sentralt.

To ukers arbeidsopphold

Kunstnerne oppholdt seg i Kragerø to uker i juli, og lagde kunstverkene på stedet.

- Flere av verkene er plassert ved Berg-Kragerø museum, forteller Sagatun. - Gabriel Johan Kvendseth har laget en kopi av en spade ved bruk av gamle mynter. Spaden han har latt seg inspirere av finner man i Munch-verket «Arbeidere i sne». Aurora Passeros tekstile arbeid er inspirert av fargene Munch brukte i sine naturskildringer.  

Aurora Passeros arbeid Magnetic hits har vært utstilt på Berg-Kragerø museum.

Aurora Passeros arbeid Magnetic hits har vært utstilt på Berg-Kragerø museum.


Foto: Ane Sagatun
Åpne

Kurator Ane Sagatun forteller at hun bevisst valgte å ikke invitere kunstnere som jobbet med maleri. Hun ønsket i stedet en variasjon i metode, men har vektlagt kunstnere som visuelt eller materielt var knyttet til Munch.

- Kunstnerne forteller gjerne andre historier om et sted enn dem vi selv kjenner til. Munch fant motivet til "Skipsopphugging" i Kirkebukta. Området er et ikke-sted, som venter på opprustning eller nye byggeplaner, og som ikke har noen kulturell verdi slik den fortoner seg nå. Dette så Cato Løland som et egnet sted for sin kunst, og kunstverkets dialog med stedet er styrken i verket. Verket "Pale is A Shadows Bright» minner om et flagg, og henger rett ved en teltleir for rumenere. Det kobles til spørsmål om nasjonalitet og retten til å være på et område.

Ett verk blir stående etter at prosjektet nå er avsluttet. Anne Marthe Dyvis verk er innkjøpt av Sparebanken Sør, og gis som gave til Kragerø Kommune i forbindelse med Munch 150-jubileet.  Tittelen er ”Skyggeur”, og verket skal monteres permanent i slutten av august på Gunnarsholmen. 

Fylkeskommunen og Munch-jubileet 

I forbindelse med Munch-jubileet har Telemark fylkeskommune støttet dette prosjektet med 100 000 kroner, gitt tilskudd til en utstilling på Berg-Kragerø museum og støttet et nytt opplag av boken «Soloppgang i Kragerø» av kunsthistoriker Hans-Martin Frydenberg Flaatten.

Gabriel Johann Kvendsets verk Arbeidskapital er inspirert av Munchs Arbeidere i sne.

Gabriel Johann Kvendsets verk Arbeidskapital er inspirert av Munchs Arbeidere i sne.


Foto: Ane Sagatun
Åpne