Hardingfela i fokus i Bø

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 11.09.2012 / Oppdatert: 14.01.2013
Nærbilde av felemaker Ottar Kåsas hender som arbeider med utformingen av en fele
Spelemann og felemaker Ottar Kåsa i sving på verkstedet.
Åpne

Det ble klart da fylkeskommunen torsdag vedtok en avtale med Bø kommune og Telemark Museum. Den sterke hardingfelehistorien skal nå formidles, og området skal profileres som unikt innenfor folkemusikken.

Profesjonelle miljøer viktig

Publikum får et variert og spennende tilbud på senteret. Folkemusikkarkivet i Telemark har ansvar for innsamling og formidling av folkemusikken i fylket, og blir flyttet til senteret. Det skal ansettes en konservator med kompetanse på folkemusikk og avholdes kurs og konserter. I tillegg har felemaker og spelemann Ottar Kåsa verksted på området.

Politiker i Hovedutvalg for kultur Karin Solberg Mathisen (Høyre) mener fylkeskommunen tenker riktig ved å bidra til å bygge opp profesjonelle miljøer slik.

- Ved å opprette et hardingfelesenter gjør vi eksisterende miljøer sterkere. Dette kommer både kulturaktørene og publikum til gode. I slike omorganiseringsprosesser møter vi ofte en del motstand, men det er likevel den beste veien å gå for å få til noe holdbart, mener Solberg Mathisen.

Levende musikkmiljø i Bø

Direktør ved Telemark Museum Jorunn Sem Fure er også positiv til å samle musikkaktørene i området.

- Musikkmiljøet i Bø er levende, og det finnes en sterk bevissthet om kulturarven. Det er lurt å bygge opp et senter som formidler dette gjennom både arkiv, forskning og spilling. Når det finansielle er på plass er vi positive til å ta over driften av senteret, og vi markerer satsingen på musikk i Bø gjennom en stor utstilling av hardingfeler og felemakeri alt neste sommer, sier Sem Fure.

Det inngås et samarbeid med Voss Hardanger museum, som også oppretter hardingfelesenter.

2014

Målet er at senteret skal stå ferdig i 2014.

Telemark Museum søker staten om støtte, og fylkeskommunen bevilger 300 000 kroner i øremerket tilskudd når støtten er på plass. I tillegg er folkemusikkarkivarens stilling finansiert av fylkeskommunen.