Fylkeskulturkonferansen 2014

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 15.09.2014 / Oppdatert: 03.11.2014
Strategi for kultur og kulturarv
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Den flerårige veksten i bevilgningene til kulturformål over statsbudsjettet har stoppet opp. Den nye regjeringen har lansert et eget gaveforsterkningsprogram, og et økende antall sparebankstiftelser benytter deler av kapitalen til allmennyttige formål. I tillegg finnes det andre stiftelser som støtter norsk kultur- og idrettsliv.

Hva betyr dette for kultursektoren?

Årets fylkeskulturkonferanse setter søkelys på utviklingen, og foredragsholderne representerer til sammen et årlig gaveprogram som er like stort som Norsk Kulturfond.

Deltageravgiften inkludert lunsj er på kroner 500, og vil bli fakturert i etterkant.

Påmeldingsfristen er 3. november.