Fylkeskulturkonferansen 2013

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 14.10.2013 / Oppdatert: 27.11.2013
Foto: Dmitri A. Denisov
Åpne

Ungdomsfeltet er et av de kulturpolitiske områdene som har fått lite oppmerksomhet de siste årene.

Enger-utvalget omtalte feltet som «den glemte kulturarenaen» og pekte på at de kommunale ungdomstilbudene har vært taperen i kommunale kulturprioriteringer de siste årene.

Fredag 8. november ble Fylkeskulturkonferansen arrangert i Bø. 

Kommunale ungdomstilbud i endring

De kommunale ungdomstilbudene er i endring, og det er stor ulikhet mellom kommunene med hensyn til ungdomsarbeidets innhold, innretning og begrunnelse. Det er dessuten liten grad av samarbeid mellom kommunene i Telemark med hensyn til utfordringene på området. 

Fylkeskulturkonferansen 2013 ønsket å sette  denne utfordringen på dagsordenen. Konferansen hadde som mål å skape debatt om morgendagens ungdomstilbud og gi gode eksempler på hvordan man kan lykkes med å skape gode rammer for ungdommens kulturutøvelse.

Målet med årets konferanse var å skape nettverk og dialog mellom ungdomskulturmiljøene i fylket, og gjennom gode eksempler vise mangfoldet og ulikhetene i ungdomstilbudene i Telemark.