Fylkesbiblioteket ut på høring

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 28.05.2015 / Oppdatert: 01.06.2015
Eksteriørbilde av fylkesbiblioteket på Ulefoss
Fylkesbiblioteket
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Høringsfrist er 1. september.

- For fylkeskommunen er det et spørsmål om hvordan vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte kan komme alle kommunene i Telemark til gode, og hvordan fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Telemarksbiblioteket består av Telemark fylkesbibliotek og Nome folkebibliotek. Det er i dag totalt ti årsverk knyttet til biblioteket som ligger på Ulefoss. Cirka 8,3 årsverk er fylkeskommunale, 2,7 er kommunale. Oppgavene er delt i fellesoppgaver og rene kommunale og fylkeskommunale oppgaver.

Anbefaler flytting til Skien

I 2014 fikk et utvalg i oppgave å gjennomgå drifts- og utviklingsoppgaver i lys av endrede lovverk og teknologisk utvikling. De skulle også se på konsekvenser for organisering og geografisk plassering.

Utvalget overleverte utredningen før fristen 1. mars i år.

I utredningen råder de Telemark fylkeskommune til å si opp avtalen med Nome kommune, og til at fylkesbibliotekets ansatte samlokaliseres med regional utviklingsavdeling på fylkeshuset i Skien.

Politisk sak til høsten

Saken sendes ut på høring til Telemarks 18 kommuner, bibliotek og til andre relevante samarbeidspartnere. 

I etterkant vil det komme en politisk sak som skal behandles i hovedutvalg for kultur, fylkesutvalget og av fylkestinget i høst.