Bli med på fylkeskulturkonferansen 2019

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 30.01.2019 / Oppdatert: 07.02.2019
Hva skal til for at regionreformen blir bra for ditt felt? Meld deg på årets fylkeskulturkonferanse!
Foto: Kai Hansen
Åpne

Vi ønsker på denne konferansen å sette fokus på mulighetene i det nye fylket som kommer. Vi har derfor invitert en rekke kulturaktører fra hele fylket til å svare på følgende spørsmål:

• Hva skal til for at regionreformen blir bra for ditt felt?
• Hvilke muligheter ser du, og hva vil være suksesskriterier for å lykkes i den nye regionen?

Tid: Mandag 25. februar fra kl. 09.30 til 16.00
Sted: Storsalen i nye Skien videregående skole
Pris: 200 kroner

Vi får innlegg fra:

  • Anne Espelid, Einingsleiar for kultur i Nissedal kommune og Guro Honningdal, Kultursjef i Skien kommune
  • Siri Sandersen, Billedkunstnerne i Telemark og Marthe Haugerud, Norges Husflidslag avdeling Telemark
  • Gina Winje, Winje Agency
  • Kari Lønnestad, Telemark folkemusikkarkiv og Finn Arne Dahl-Hansen, Scheen jazzorkester
  • Torodd Eriksen, Kultursjef i Bamble kommune og Dag Rorgemoen, Leiar av Vest-Telemark museum
  • Tone Berge Hansen og Veslemøy Wåle, Hovudutval for kultur, idrett og folkehelse i Telemark fylkeskommune 

I tillegg får vi kunstneriske innslag fra musikklinja på Skien videregående skole og fra Rune Klakegg og Jan Olav Renvåg.

Kaja Kristine Berg-Hanssen og Christine Karlsen leder konferansen.

Påmeldingsfrist 20. februar

Du melder deg på konferansen her. Fristen er 20. februar. 

Konferansen arrangeres i samarbeid med NOKU Telemark.