900 000 kroner til Telemarkskanalen regionalpark

Av: Geir Berge Nordtveit / Publisert: 15.05.2014 / Oppdatert: 16.05.2014
Telemarkskanalen
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Telemarkskanalen har fått støtten gjennom det treårige verdiskapingsprogrammet Norske Parker 2012 – 2014. Dermed er årets prosjektbudsjettet på 2,5 millioner fullfinansiert.

Årets prosjektramme skal gå til flere formål. Arbeidet med attraksjonsklynger skal fullføres. Dette gjelder både kanalbyen Skien og industriarven på Notodden. Formidlingsplanen for Vrangfoss slusepark skal gjennomføres. Dette er det største sluseanlegget, og senter for formidling av kanalhistorien.

Man skal også styrke synligheten til regionalparken ved å framheve identitet og historie. Dette skal skje både med kunstneriske og arkitektoniske uttrykk, bedre skilting til og i parken og oppdatering av både norsk og internasjonal turistinformasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets verdiskapingsprogram har en årlig ramme på 10 millioner kroner. Telemarkskanalen regionalpark har fått innvilget sine søknader hvert år, og er den parken i Norge som er blitt tildelt suverent mest tilskudd. Dette skyldes gode søknader. I løpet av tre år har regionalparken blitt tildelt 3,8 millioner kroner, og man har dermed hatt en samlet prosjektramme på 8 725 000 millioner til disposisjon.

- Dette er gledelig, sier fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit, som var prosjektleder da regionalparken ble etablert 01.01.2012.

- Målsettingen med det tiårige partnerskapet mellom de seks kanalkommunene, fylkeskommunen og det fylkeskommunale foretaket Telemarkskanalen FKF var å få til et langsiktig strategisk samarbeid, kompetansedeling i kanallandskapet og eksterne tilskudd til prioriterte tiltak. De første tre åra har i så måte vært svært vellykket.