31,5 millioner i spillemidler til idrettsanlegg i Telemark

Av: Geir Berge Nordtveit / Publisert: 21.05.2014 / Oppdatert: 21.05.2014
Foto: Ole Bjørn Steinmoen
Åpne

Fra Kulturdepartementet har fylkeskommunen mottatt melding om at Telemark er tildelt 31 562 000 kroner i spillemidler til idrettsanlegg i 2014. I 2013 mottok fylkeskommunen 28 415 000 kroner. Årets tildeling er en økning på 11% og 3 148 000 kroner.

En av årsakene er bedre rådgivning fra fylkeskommunen, noe som innebærer at færre søknader blir avslått på grunn av mangler knyttet til det statlige regelverket. I 2014 kom den største søknaden fra Telemark fylkeskommune selv, nemlig støtte til ny idrettshall ved Bø videregående skole.

Ventetida på statlige spillemidler er redusert ned til 3,5 år.

Fylkeskultursjef Geir Berge Nordtveit sier følgende:

- Dette er en gledelig utvikling og et konkret resultat av at fylkespolitikerne på oppfordring fra Telemark Idrettskrets har styrket den fylkeskommunale rådgivningstjenesten med ett årsverk i tre år fra 2013 - 2015.

Fordelingen av årets rammetildeling skjer i junimøtet til hovedutvalg for kultur.