1,2 millioner kroner til toppidrettssatsing

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 05.04.2013 / Oppdatert: 28.06.2013
Vinnerne av årets idrettsstipender sammen med leder for Hovedutvalg for kultur Elisabeth Nilsen
Vinnerne av toppidrettsstipendet for 2012
Foto: Line Ruud Ørslien
Åpne

Prosjektet «TELETOPPEN – idrettskretsens talentprosjekt 2013-2015» retter seg mot unge idrettsutøvere i alderen 15-22 år, trenere og ledere.

Målet er å tilrettelegge bedre for at utøverne kan utvikle seg og drive toppidrett i Telemark, og å styrke grunnlaget for fremtidige OL- og VM-medaljører fra fylket vårt.

Ønsker toppidrettsprofiler

Telemark fylkeskommune og Telemark idrettskrets har et felles ønske om å få frem flere toppidrettsutøvere fra Telemark. Positive og sterke toppidrettsutøvere fungerer som gode forbilder for yngre utøvere, noe som er viktig med tanke på rekruttering til idretten.

Aktørene vil dessuten være gode ambassadører, ikke bare for idretten, men også for Telemark som fylke.

Fylkesidrettskonsulent Therese Surdal Lahus gleder seg til å delta i arbeidet med å skape gode toppidrettsmiljøer og flere toppidrettsprofiler.

- Det er viktig med en god tilrettelegging og attraktive tilbud for unge utøvere i hjemfylket. Det er ønskelig at utøverne bor, utdanner seg og satser på idretten i Telemark, i stedet for at de reiser til andre fylker. Idrettskretsens prosjekt er et svært viktig tiltak for å få til dette, sier Surdal Lahus.

Flere strategier mot målet

Sentralt i prosjektet står arbeidet for økt individuell tilrettelegging. Det skal bli enklere å kombinere idrett, utdanning og praksis, og for å få til dette kreves det en bedre tilrettelegging av den enkeltes utdannelsesløp.

Dette gjelder både i videregående skole og på høgskolenivå, og kan innebære et lengre studieforløp enn normert. Veiledning med tanke på karriere vil også bli vektlagt.

- Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for tilretteleggingen av videregående opplæring. Vi vil derfor utarbeide partnerskapsavtaler som skal inngås mellom Telemark idrettskrets og de videregående skolene. Avtalene skal sikre en mest mulig lik og god tilrettelegging for elever som ønsker å kombinere videregående opplæring og satsing på en toppidrettskarriere, sier Therese Surdal Lahus.

Felles samlinger og treninger

Prosjektet inneholder også satsing på felles basissamlinger og treninger for utøvere og trenere, idrettsmedisinsk tilbud og oppfølging, kompetanseutvikling med faglig ressursgruppe, tilbud om trener- og lederutdanning og økonomiske stipend og støtteordninger.

Prosjektet er godt forankret blant særidrettene i Telemark og hos Norges idrettsforbund og Olympiatoppen.

Det er i tillegg opprettet en styringsgruppe bestående av representanter fra Telemark idrettskrets, Versi Helse AS (idrettsmedisinsk institutt), Høgskolen i Telemark avdeling Bø, Toppidrettsgymnaset i Telemark og Telemark fylkeskommune. Arbeidet med de strategiske målområdene skal skje i tett samarbeid med disse aktørene.

Økning i fylkeskommunens toppidrettsstipend

Fylkeskommunens toppidrettstipend til unge utøvere er en del av satsingen. Stipendet ble første gang delt ut i 2011, og til nå er det åtte utøvere som har mottatt det. I 2013 skal det deles ut tre til fem nye stipend til utøvere i alderen 18 til 22 år, og rammen har økt fra 100 000 til 200 000 kroner.

-Vi har fått inn over 20 søknader hvert år, og ser at det er mange utøvere som er kvalifisert og som har behov for et slikt stipend. Det koster å drive med toppidrett, og mange utøvere har høye utgifter til utstyr, reiser, treningssamlinger og konkurranser. Vi har derfor fått til en økning i rammen, og jeg er svært glad for at vi kan lyse ut flere stipend i år. Stipendene vil være i størrelsesorden 30 000 til 50 000 kroner, sier fylkesidrettskonsulenten.

Søknadsfristen til årets toppidrettsstipender er 1. oktober.