Vannregion Rogaland

Av: Ingrid Strande / Publisert: 27.06.2012 / Oppdatert: 24.03.2017
Solstråler i vann
Solstråler i vann
Foto: Marja Susanne S. Solvang
Åpne

Vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.

Les plandokumentet her

Nedbørfeltet til Ryfylke vannområde i vannregion Rogaland har opphav i Vinje (Langevatn, Holmavatn). Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet. Koordinering av vannområdene i Rogaland ivaretas av Rogaland fylkeskommune.

For mer informasjon se www.vannportalen.no/rogaland