Vannregion Vest-Viken

Av: Ingrid Strande / Publisert: 27.06.2012 / Oppdatert: 21.11.2016
Bitdalsdammen
Bitdalsdammen
Foto: Mette S. Lehmann
Åpne

Vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.

Les plandokumentet her

Stor region

Store deler av Telemark, Vestfold, Buskerud og Oppland tilhører vannregion Vest-Viken. Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) i Vest-Viken.

Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune ansvar for plan- og prosessarbeidet i vannområdene i Telemark, mens fylkesmannen har det miljøfaglige ansvaret.

Følgende vannområder innenfor Telemark sine grenser hører med i Vest-Viken vannregion:

 • Tokke – Vinje vannområde
  Vannområdekoordinator: Helge Kiland, Faun naturforvaltning
 • Skien- Grenlandsfjordene
  Vannområdekoordinator: Cathrine Nedberg, Porsgrunn kommune
 • Øst-Telemark vannområde
  Vannområdekoordinator: Liv Rigmor Flå, Tinn kommune
 • Midtre Telemark vannområde
  Vannområdekoordinator: Anita Cesilie Kirkevold, Sauherad kommune/Midt-Telemark landbrukskontor
 • Siljan- Farrisvassdraget
  Vannområdekoordinator: Steinar Tronhus, Tronhus bunndyrundersøkelser
 • Kragerøvassdraget
  Vannområdekoordinator: Elke Karlsen, Kragerø kommune