Vannregion Rogaland

Av: Ingrid Strande / Publisert: 27.06.2012 / Oppdatert: 23.03.2018
Solstråler i vann
Solstråler i vann
Foto: Marja Susanne S. Solvang
Åpne

Vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.

Les plandokumentet på www.vannportalen.no.

Nedbørfeltet til Ryfylke vannområde i vannregion Rogaland har opphav i Vinje (Langevatn, Holmavatn). Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet. Koordinering av vannområdene i Rogaland ivaretas av Rogaland fylkeskommune.

For mer informasjon se www.vannportalen.no/rogaland