Vannregion Agder

Av: Ingrid Strande / Publisert: 27.06.2012 / Oppdatert: 21.11.2016
Kuskaret v/Hallbjønnsekken
Kuskaret ved Halbjønnsekken
Foto: Vidar Aaltvedt
Åpne

Vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.

Les plandokumentet her

Noen vassdrag i Telemark hører med i Agder vannregion. Dette gjelder blant annet vassdragene knyttet til Fyresvatn, Nesvatn, Vråvatn og Nisser.

Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) for Agder vannregion.

Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune ansvar for plan- og prosessarbeidet i vannområdene i Telemark, mens fylkesmannen har det miljøfaglige ansvaret.

I Agder ligger deler av disse vassdragene innenfor Telemark sine grenser:

  • Otra vannområde
  • Nidelva vannområde
  • Gjerstad-Vegår vannområde
  • Tovdal vannområde

Koordinering av alle vannområdene i Agder ivaretas av Vest- Agder fylkeskommune ved Kristin Uleberg og Tanja Øverland.

Gå inn på www.vannportalen.no/agder for mer informasjon.