Tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling i Telemark i 2019

/ Publisert: 11.04.2019 / Oppdatert: 11.04.2019
Ung kvinne som plukker søppel
Ordningen gjelder alt avfall som ryddes sammen med plastforsøpling, og gjelder rydding i strandsone, langs elver, vann og innsjøer, og i naturen for øvrig.
Foto: www.mostphotos.com
Åpne

Dette er en tilskuddsordning som kommer i tillegg til allerede eksisterende ordninger for bekjempelse av plastforsøpling. Målet er et fylke uten plast på avveie.

Ordningen gjelder alt avfall som ryddes sammen med plastforsøpling, og gjelder rydding i strandsone, langs elver, vann og innsjøer, og i naturen for øvrig.

Hvem kan søke?

De som kan søke om tilskudd er organisasjoner, lag og foreninger, barnehager og skoleklasser, samt foretak eller grunneiere som har belastning med plast på avveie, eller enkeltpersoner som ønsker å rydde et område. Målet er et fylke uten plast på avveie.

For å motta tilskudd må det søkes før tiltak settes i gang. Bruk søknadsskjema som er utarbeidet for ordningen. Søknadene behandles fortløpende når de kommer inn. Søknaden må inneholde opplysninger om søker, kostnadsoverslag, en kort beskrivelse av tiltaket, opplysninger om sted hvor ryddingen skal foregå (avmerket på kart), og hvor avfallet skal leveres (avfallet må leveres til godkjent avfallsmottak). Undersøk i din kommune hvor nærmeste avfallsmottak er.

Hvor kan du rydde?

Vi oppfordrer til å rydde plast- og annen søppel der det er behov, i hele Telemark. Ryddingen kan foregå i strandsone, langs elver, vann og innsjøer, og i naturen for øvrig. Sjekk i Ryddeportalen om området du planlegger å rydde allerede er ryddet. Tenk sikkerhet, og respekter ferdselsforbud og verneområder. Avklar med grunneier der det er nødvendig.

Når tiltaket er utført må det sendes inn en enkel rapport med regnskap, resultater fra tiltaket hvor det opplyses om mengde søppel, hvor søppelet er levert (dokumentert), og med avmerking på kart hvor det er ryddet. Du kan registrere i Ryddeportalen. Utbetaling av tilskuddsmidler skjer når rapport er godkjent.

Tilskuddsordningen gis til utgifter/ryddetiltak som du ikke får dekket gjennom andre tilskuddsordninger, men det er ikke noe i veien for at tiltaket kombineres med andre ryddeprosjekter.

Til større prosjekt anbefaler vi å søke Miljødirektoratet.no

Søknadsskjema og retningslinjer

Søknaden sendes til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller e-post: post@t-fk.no. Merk søknaden med "Tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling i Telemark i 2019".

Det er ingen søknadsfrist, så det kan søkes og innvilges fortløpende.