Konkurrerer for bedre klima

Av: Kristine Mellefoss / Publisert: 04.09.2018 / Oppdatert: 25.09.2018

Skolene konkurrerer om å redusere CO2-utslipp på individ-, klasse-, og skolenivå. Utøverne i mesterskapet konkurrerer ved å loggføre de daglige og personlige klimatiltakene i en egen app.

Alle de 11 offentlige videregående skolene i Telemark er påmeldt og alle klasser kan delta om de vil.

Forslag til tiltak

Små tiltak – stor uttelling

Hensikten med mesterskapet er å ha det gøy samtidig som vi viser at vi som enkeltpersoner har stor påvirkningskraft. I fjor deltok 1689 elever på videregående skoler i Trøndelag. “Slå av unødvendig lys” var den mest populære aktiviteten i Trøndelag. Tiltaket ble logget over 8800 ganger.Til sammen sparte de 103 530 kg CO2 ekvivalenter på tre uker. Det tilsvarer tre flyturer rundt ekvator. Nå gjenstår det å se om elevene i Telemark klarer å slå dette.

Handlinger endrer holdninger

Handlingsendring kan være en raskere vei til holdningsendring enn rene holdningskampanjer. Gjennom klimamesterskapet får vi mulighet til å jobbe konkret med bærekraft, som er et gjennomgående tema i de nye læreplanene i skolen. Utdanningsdirektoratet oppfordrer skolene til å forberede seg på å jobbe mer med bærekraft i alle fag.

Klimamesterskapet er et tiltak i forslag til regional klimaplan for Telemark som skal opp til politisk behandling i september/oktober.

Mer informasjon om Klimamesterskapet finner du her:
Lenke til facebookside 
Lenke til leverandørside 
Lenke til webinar

Kristin Halvorsen om Klimamesterskapet
Sven Tore Løkslid om Klimamesterskapet