Klimakonferanse 2017

/ Publisert: 09.01.2017 / Oppdatert: 02.08.2018
Nærbilde av regn/vannpytt
Klima er et sentralt fokusområde i Regional planstrategi Bærekraftige Telemark.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Benytt muligheten til å bli inspirert og oppdatert på kunnskap om klimaendringene, mulige tiltak og virkemidler. Konferansen markerer oppstarten for arbeidet med en regional klimaplan for Telemark.

Dato: Onsdag 18. januar 2017
Tid: 09.00-15.00
Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Bø (før lunsj) og Bø Hotell (etter lunsj)

Vi anbefaler å parkere ved Bø Hotell.

Konferansen arrangeres av Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark, KS og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Program for dagen

 • Kl. 09.00 Kaffe og registrering
 • Kl. 09.30 Åpning av konferansen ved fylkesordfører Sven Tore Løkslid, Telemark fylkeskommune
 • Kl. 09.40 Velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge ved førsteamanuensis Mona Sæbø, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Kl. 09.50 Klimaendringer – fra globalt til lokalt perspekti ved førstelektor Arne Myhre, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Kl. 10.20 Hva kan kommunene gjøre for å kutte klimautslipp og omstille seg til lavutslippssamfunnet? Status, erfaringer, verktøy og aktuelle tilta ved fagleder klima Kjetil Bjørklund, KS
 • Kl. 10.50 Pause
 • Kl. 11.00 Grønn næring ved Olav Veum, daglig leder for Fyresdal Næringshage
 • Kl. 11.20 Klimasatsing i en bygdekommune – «Bygdepakke Bø» ved arealplanlegger Kristin Karlbom Dale, Bø kommune
 • Kl. 11.40 Lunsj på Bø Hotell
 • Kl. 12.40 Klimaplan for Telemark ved prosjektleder Marianne Haukås, Telemark fylkeskommune
 • Kl. 13.00 Tilskudd til klimatiltak – «Klimasats» ved sjefsingeniør Kirvil Stoltenberg Miljødirektoratet
 • Kl. 13.20 Gruppearbeid. Innspill til klimaplanen, søknad til Klimasats og nettverksarbeid.
 • Kl. 14.30 Tilbakemelding fra gruppearbeidet
 • Kl. 14.50 Oppsummering og vegen videre ved Hans Bakke, miljøverndirektør, Fylkesmannen i Telemark