- Et Telemark for fremtiden

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 07.12.2016 / Oppdatert: 08.12.2016
Sven Tore Løkslid på talerstolen under fylkestinget desember 2016
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

- Er «det grønne skiftet» - fjorårets nyord - bare et politisk korrekt trendord? Det tror ikke jeg, sa fylkesordføreren, og trakk fram WWFs rapport Signaler: «15 sikre tegn på at verden blir fornybar», som påpeker at i det i 2015 ble investert globalt med 286 milliarder dollar i fornybar energi.

- Solenergi leder an, med biogassdrivstoff og vindkraft på de neste plassene, tallet fortsetter å vokse, og vi i Telemark tør å satse. I år startet Elkem Solar ny produksjon i gamle lokaler i fabrikken på Herøya, og kommunene i Grenland er medeiere i Greve Biogassanlegg i Vestfold. Dette er bare et par eksempler blant mange på fremtidsrettet utviklingsarbeid som gjøres her i fylket vårt.

- Telemark er en brikke i helheten, og for oss handler det om to overordnede mål. Vi skal oppfylle kravene i Paris-avtalen. Og vi skal gjøre det på en måte som ivaretar verdiskaping, velferd og rettferdig fordeling. Først når vi klarer begge deler har vi lykkes med det grønne skiftet, sa Løkslid.

Jobber med klimaplan

Både temperaturen og nedbørsmengden vil øke i Telemark i følge fylkesmannens rapport «Klimaprofil Telemark». Økningen kommer antagelig uansett kutt i Co2 utslippene. Derfor er fylkeskommunen i gang med en regional klimaplan for å møte fylkets klimautfordringer. 

I forbindelse med budsjettet foreslår politikerne i posisjonen å opprette et fylkeskommunalt klimafond, og ønsker å sette av 1 million kroner til dette i 2017, og deretter tre millioner hvert år.

- Vil ha flere læreplasser

Telemark fylkeskommune har i dag ansvar for cirka. 1600 lærlinger. 95 prosent av dem som får lærlingplass i Telemark gjennomfører lærlingtiden og består fagprøven. Telemark har noen av de beste lærlingene i landet.

- Vi har flere aktive lærekontrakter enn nokon gong, og godt samarbeid med mange bedrifter og virksomheter i ulike bransjer. Men vi må gjøre mer. Jeg er derfor superstolt over at budsjettet vårt er et stort løft for yrkesfagelever, sa fylkesordføreren.

- Til privatbedrifter og offentlige virksomheter rundt om Telemark vil jeg si: ta en ny runde i egen organisasjon, se om det ikke er mulighet til å ta inn en lærling eller to ekstra. Det er viktig at alle stiller opp og bidrar!

Kritiserer regionprosess

Fylkesordføreren gav i honnør til Vestfold fylkeskommune for det gode forhandlingsklimaet som har vært i forbindelse med arbeidet med regionreformen.

- Samtalene og forhandlingene med Vestfold har vært krevende. Samtidig har de hele tiden vært konstruktive, og preget av åpenhet, respekt og tillit, sa han, og takket kollegene i Vestfold.

Men Løkslid gav også flengende kritikk til regjeringen:

- Denne prosessen begynte i helt feil ende. Arbeidet med struktur burde kommet først etter at det var klar hvem som skal ha ansvaret for hvilke oppgaver

Mer penger til Telemarkskanalen

Fylkesordføreren varslet også i sin tale at posisjonen ønsker å øke tilskuddet til Telemarkskanalen fra 6 til 10 millioner kroner.

- I tillegg til drift er det flere andre utfordringer knyttet til investeringsbehov på damanlegg og flomberedskap, sa Løkslid fra talerstolen.

Staten går også inn med 7 millioner kroner, etter helgens budsjettforlik. Dermed ligger det nesten 20 millioner i potten til å forbedre, utvikle og markedsføre Telemarkskanalen i 2017.