Søknadsfrist tilskudd til folkehelse, kultur og idrett

15.01.2018 - 15.01.2018

Telemark fylkeskommune lyser ut midler til frivillige organisasjoner til folkehelsetiltak og til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett. 

Det er to tildelingsrunder hvert år. Første søknadsfrist er 15. januar 2018. Andre søknadsfrist er 30. juni 2018.

Les mer her