Møteplasser

/ Publisert: 12.06.2012 / Oppdatert: 04.02.2016
Internasjonalt møte. møtedeltagere rundt et bord
Foto: Thrond Kjellevold
Åpne

Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive.

Møteplassene skal utvikles i nært samarbeid med aktuelle partnere.