Kompetanse

/ Publisert: 12.06.2012 / Oppdatert: 04.02.2016
Illustrasjonsbilde: Gruppe mennesker samarbeider.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fylkeskommunens rolle som en aktuell/kompetent regional utviklingsaktør forutsetter at en holder seg godt orientert om
internasjonale forhold, og at vi evner sammen med andre miljøer å dele og utvikle denne kunnskapen.