Toppidrettsstipend 2018

Av: Lene Borvik Larsen / Publisert: 19.10.2017 / Oppdatert: 09.11.2017
Mottakere Toppidrettsstipend 2015
Fem unge utøvere mottok toppidrettsstipend i 2016: Iselin Maria Moen Solheim, Salavat Khatuev, Aslak Nenseter, Snorre Holtan Løken og Jonas Abrahamsen.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Ordningen ble opprettet i 2011, og størrelsen på stipendet kan variere fra 20 000 til 50 000 kroner.

Søknadsfristen er 10. desember.

Til ungdom fra Telemark

Søkeren må være fra Telemark, fortrinnsvis representere en klubb fra Telemark og være i aldersgruppen 18 til 23 år. Et av stipendene skal fortrinnsvis gis til utøvere med nedsatt funksjonsevne, dersom en slik søknad foreligger. Man må være under utdannelse, eller ha gjennomført denne. Les mer om søknadskriteriene her (PDF).

Søkeren må kunne dokumentere/legge ved:

  • tilskudd eller sponsoravtaler fra eget idrettslag, særidrett, sponsor eller kommune
  • resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå
  • CV
  • utviklingsplan med mål og ambisjonsnivå
  • budsjett for sesongen
  • uttalelser fra utdanningsinstitusjon, klubb og særidrett v/ krets, region eller forbund

Alle dokumenter blir arkivert i henhold til Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13-1.

Ett eller flere av stipendene kan være flerårige (opptil tre år), men det forutsetter at utøveren viser progresjon og kan dokumentere dette gjennom fornyet søknad i stipendperioden.

Hvordan søker jeg?

Søknad sendes elektronisk her. Frist for å søke stipender er 10. desember 2017.

Dokumentasjon

Vedlegg sendes på epost til post@t-fk.no. Merk eposten med «Sak 17/14834» + ditt navn. Dokumentasjonen kan også sendes pr. post til Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.

Les mer om søknadskriterier her (PDF).