Toppidrettsstipend 2020

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 08.08.2018 / Oppdatert: 09.08.2019
Vinnere av toppidrettsstipendet 2019
Søk om toppidrettstipend innen 10. september 2019
Foto: Therese Surdal Lahus
Åpne

Søknadsfristen er 10. september 2019.

Til ungdom fra Telemark

Søkeren må være fra Telemark, fortrinnsvis representere en klubb fra Telemark og være i aldersgruppen 18 til 23 år. Et av stipendene skal fortrinnsvis gis til utøvere med nedsatt funksjonsevne, dersom en slik søknad foreligger. Man må være under utdannelse, eller ha gjennomført denne. Les mer om søknadskriteriene her (PDF).

Søkere må kunne dokumentere/legge ved:

  • tilskudd eller sponsoravtaler fra eget idrettslag, særidrett, sponsor eller kommune
  • resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå
  • CV
  • utviklingsplan med mål og ambisjonsnivå
  • budsjett for sesongen
  • uttalelser fra utdanningsinstitusjon, klubb og særidrett ved krets, region eller forbund

Alle dokumenter blir arkivert i henhold til Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13-1. 

Ett eller flere av stipendene kan være flerårige (opptil tre år), men det forutsetter at utøveren viser progresjon og kan dokumentere dette gjennom fornyet søknad i stipendperioden.

Hvordan søker jeg?

Du fyller inn nødvendige opplysninger i standard søknadsskjema og sender det med vedlegg via digital post: https://www.telemark.no/Kontakt-oss/Send-sikker-digital-post.

Under tittel skiver du «Toppidrettsstipend 2020» og under kommentar «Sak 19/11400». 

Søknadsfrist er 10. september 2019.

Last ned standard søknadsskjema her (Word)
Les mer om søknadskriteriene her (PDF)