Toppidrettsstipend 2019

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 08.08.2018 / Oppdatert: 08.08.2018
Stipendmottakerne og fylkesordføreren etter stipendutdelingen
Søk om toppidrettstipend innen 10. september.
Foto: Hanna Hekkelstrand/Telemark fylkeskommune
Åpne

Søknadsfristen er 10. september 2018.

Til ungdom fra Telemark

Du som søker må være fra Telemark, fortrinnsvis representere en klubb fra Telemark og være mellom 18 til 23 år. Du må være under utdannelse, eller ha gjennomført denne. Les mer om søknadskriteriene her (PDF).

Et av stipendene skal fortrinnsvis gis til utøvere med nedsatt funksjonsevne, dersom en slik søknad foreligger. 

Ett eller flere av stipendene kan være flerårige (opptil tre år), men det forutsetter at utøveren viser progresjon og kan dokumentere dette gjennom fornyet søknad i stipendperioden.

Søkere må kunne dokumentere/legge ved:

  • tilskudd eller sponsoravtaler fra eget idrettslag, særidrett, sponsor eller kommune
  • resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå
  • CV
  • utviklingsplan med mål og ambisjonsnivå
  • budsjett for sesongen
  • uttalelser fra utdanningsinstitusjon, klubb og særidrett ved krets, region eller forbund

Hvordan søker jeg?

Du fyller inn nødvendige opplysninger i standard søknadsskjema og sender det med vedlegg via digital post: https://www.telemark.no/Kontakt-oss/Send-sikker-digital-post.

Under tittel skiver du «Toppidrettsstipend 2019» og under kommentar «Sak 18/07564». Søknadsfrist er 10. september 2018.

Last ned standard søknadsskjema her (Word)
Les mer om søknadskriteriene her (PDF)