Si din mening om ny strategi

Av: Lene Sjølie / Publisert: 20.01.2016 / Oppdatert: 22.02.2016
Startskuddet går!
Åpne

Gjennom strategien ønsker vi å signalisere vår satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen vil være retningsgivende i fordelingen av økonomiske virkemidler, i planuttalelser og i det generelle rådgivningsarbeidet.

Fokusområder i den nye strategien vil være tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv, og tilrettelegging for toppidrettsatsing i Telemark. Den nye strategien skal gjelde for perioden 2016-2020. Den forrige er for perioden 2011-2014 

Her kan du lese høringsutkast for strategien

Høringsfrist 4. april

Strategien ble sendt ut på høring 12. februar, med høringsfrist 4. april.

I mai/juni legges strategien fram for politisk behandling i hovedutvalg for kultur og fylkesutvalget, før sluttbehandling i Fylkestinget i juni 2016.

Medvirkning

Aktuelle interessenter har deltatt i medvirkningsprosesser i løpet av høsten og vinteren. Dette gjelder blant annet kommunene og fylkets frivillige idretts- og friluftslivsorganisasjoner.

Vi setter pris på konstruktive innspill i planprosessen, og alle henvendelser kan rettes til prosjektleder Therese Surdal Lahus.