Lær å tilrettelegge for aktivitet i skolegården

Av: Lene Sjølie / Publisert: 23.02.2016 / Oppdatert: 23.02.2016
Jente klatrer i et tre
Det er viktig å legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Hvor: Kongerød ungdomsskole, Skien kommune

Når: Torsdag 21. april 2016, kl. 09.00-14.45

I tillegg til alle helseeffektene av et mer aktivt liv, øker også læringsevnen når en er aktiv. Hvordan kan vi tilrettelegge uteområdene og organisere aktivitet i skolegården i barne- og ungdomsskoler slik at elevene får mulighet og lyst til å være fysisk aktive?

Gode eksempler på aktiviteter og tilrettelegging

På dagsseminaret "Hvordan tilrettelegge for aktiviteter i skolegården?" får du:

  • se ulike eksempler på hvordan skoler har tilrettelagt uterommet for å stimulere til økt fysisk aktivitet
  • informasjon om spillemiddelordningen til nærmiljøanlegg, som er en viktig tilskuddsordning for å skape en spennende skolegård 
  • lære om hvordan du kan organisere for økt fysisk aktivitet i friminutt og midttimer
  • se eksempler på aktiviteter som kan brukes i skolegården

Målgruppe for seminaret er rektorer, skoleledere, lærere i barne- og ungdomsskoler med ansvar for fysisk aktivitet, kommunale saksbehandlere på spillemidler, planleggere og folkehelsekoordinatorer i kommunene.

Gratis å delta - frist 1. april

Kurset er gratis og inkluderer lunsj.

Meld deg på innen 1. april via telemark.pameldingssystem.no/friminuttaktiviteter