Innspillskonferanse til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 18.04.2018 / Oppdatert: 18.04.2018
Mor med et barn i bæremeis på tur i skogen
Meld deg på innen 30. april.
Foto: www.pexels.com
Åpne

Stortinget har bedt regjeringen om å fremme en ny tverrsektoriell handlingsplan for økt fysisk aktivitet. Planarbeidet for den nye handlingsplanen starter i 2018.

Helsedirektoratet ønsker nå å få lokale innspill til planen fra kommunene og fylkene. En føring for planen er at hele befolkningen skal kunne være fysisk aktive. Tiltak bes derfor foreslått på mange samfunnsområder og arenaer som barnehage, skole, arbeidsplass, eldreomsorg, transport, nærmiljø og fritid med mer. 

Sentrale spørsmål – kom med innspill

Hvordan kan vi i alle sektorer mobilisere for å skape økt fysisk aktivitet i en kommune? Hvilke utfordringer knyttet til fysisk inaktivitet er det i dag? Hva skal til for å få flere i aktivitet? Er det grupper av befolkningen med spesielle behov for tilrettelegging? Hvilke virkemidler er nødvendig? Finnes det vellykkede tiltak vi kan høste erfaringer fra? Hvordan få til en felles tverrfaglig satsing på fysisk aktivitet?

Dette er noen spørsmål konferansedeltakerne vil bli utfordret på og som vil være viktige innspill til den nasjonale handlingsplanen.

Målgruppe

Personer i kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen innenfor fagområder som folkehelse, samfunns– og arealplanlegging, barnehage og skole, idrett og friluftsliv, eldreomsorg, flyktningtjenesten, helse, samferdsel med flere. Frivillige organisasjoner.

Tid og sted

  • Tirsdag 15. mai 2018, kl. 09.00-15.00
  • Bø Hotell

Program

På programmet står blant annet:

  • Presentasjon av Liv og Røre i Telemark, Buss til bushen og SykkelTelemark
  • Et samfunn der de fleste er fysisk aktive - om utviklingstendenser, utfordringer og muligheter
  • Dette mener vi i Telemark - Diskusjon, synspunkter og forslag til hva som bør med i en nasjonal handlingsplan. Vi jobber i små grupper og plenum.
  • Fremtidige muligheter for å få flere telemarkinger og tilreisende til å drive med fysisk aktivitet
  • Veien videre - om nye muligheter og mulige satsinger i Telemark

Invitasjonen til konferansen med fullstending program kan du lese her (PDF).

Påmeldingsfrist 30. april

Meld deg på innen 30. april via telemark.pameldingssystem.no/fysisk-aktivitet

Konferansen arrangeres av Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og KS. Det er gratis å delta.

Vel møtt!