Her kan du søke tilskudd

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 17.08.2016 / Oppdatert: 01.02.2018
Illustrasjonsfoto: ballettdansere
Telemark fylkeskommune har fått gode tilbakemeldinger om nytteverdien av oversikten som er utarbeidet.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Her er det mulig for ikke offentlige prosjekter og tiltak å søke om støtte. Offentlige prosjekter er også aktuelle, men da må det skje i samarbeid med frivillig sektor.

Last ned hele oversikten her (PDF)

Skal bli bedre kjent

Det er politikerne i hovedutvalget som bestilte oversikten tidligere i år.

- Vi ser at selv om vi deler ut mye midler fra fylkeskommunen, så er behovet enda større. Vi vet at det er mange tilskuddsordninger som det kan søkes på, og utvalget er opptatt av at det skal bli bedre kjent i alle kommunene i Telemark, forklarer Tone Berge Hansen (AP), som er leder i Hovedutvalg for kultur.

- Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger om nytteverdien av oversikten, forteller Berge Hansen.

Gir millioner i pengestøtte

Så langt i 2016 har fylkeskommunen delt ut 2 millioner kroner til frivillige, lag og organisasjoner - store og små prosjekter.

I tillegg disponerer fylkeskommunen regionale utviklingsmidler. I år har vi 4,5 millioner kroner til å bruke på kultur. Les mer om årets bevilgninger her

Dette er de 18 aktuelle fondene og stiftelsene:

 1. Fritt ord
 2. Gjensidigestiftelsen
 3. Sparebankstiftelsen DNB
 4. Sparebankstiftelsene Telemark
 5. Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord
 6. Sparebakstiftelsen Sparebanken SØR
 7. Telemark Utviklingsfond
 8. Det norske skogfondet
 9. Norsk kulturråd/Norsk kulturfond
 10. Regionale utviklingsmidler
 11. Riksantikvarens tilskuddsmidler
 12. Norsk Kulturminnefond
 13. Riksantikvarens bevaringsprogrammer
 14. Nasjonalbiblioteket
 15. Sørnorsk filmsenter
 16. Ecbos legat
 17. Extrastiftelsen
 18. Gaveforsterkningsordningen til Kulturdepartementet

Last ned hele oversikten her (PDF)