Fylkeskulturkonferanse og LUK-samling 2015

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 13.11.2015 / Oppdatert: 13.11.2015
På sykkeltur
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Ny strategi for idrett og friluftsliv 2016 - 2019

Fylkeskulturkonferansen ble avholdt første dag. Programmet var knyttet opp til fremtidige satsingsområder i fylkeskommunen sin nye strategi for idrett og friluftsliv 2016 – 2019.  Konferansen ble ledet av Dag Erik Pedersen, og på programmet sto en rekke interessante og aktuelle foredrag knyttet opp mot de fremtidige satsingsområdene.

Sykkelsatsing

Resten av konferansen dreide seg om Telemark fylkeskommunes satsing på sykkel det siste året. Målet har vært å få en enda bedre samordning og markedsføring av tilbudene som finnes, at kompetansen som finnes på sykkel i Telemark deles og at det utvikles nye konsept og tilretteleggingstiltak for sykkel.

Ambisjonen er å bli sykkelfylke nummer 1 og på konferansen fikk deltakerne faglige input og  ble utfordret på hvordan nå den overordnede målsettingen.  

Presentasjoner:

Program

Arrangørnettverk - nettverk og strategi

Fremtidens friluftsliv

Frivilligheten i fremtiden

Hva kan vi lære av Trysil Bike Arena

Idrettsanlegg - en viktig del av opplevelsesnæringen

Innblikk - øyhopping med sykkel til Sandøya

Overblikk - øyhopping med sykkel til Sandøya

Sykkelprosjekt i Grenland

UNESCO-status til Telemark

Ungdomsløft i idretten