48 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Telemark

Av: Marte Aksnes / Publisert: 13.06.2018 / Oppdatert: 13.06.2018
Barn på fotballbane
Midlene går til alt fra større haller for organisert idrett til mindre nærmiljøprosjekter for uorganisert aktivitet.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen, hadde gjerne sett at Telemark fikk tildelt enda mer av den nasjonale kaka, men tror at pengene fylket har fått vil være viktig for lagene og anleggene som får støtte.

– Det var veldig mange gode søknader i år, og vi i hovedutvalget har forsøkt å fordele dem så rettferdig som mulig. Selv om Telemark ikke kommer best ut når det gjelder fordelte midler, så er jeg sikker på at de 48 millionene som vi nå deler ut vil komme godt med for de mange viktige idrettsanleggene i fylket vårt, sier Tone Berge Hansen.

Spennende prosjekter og stor spennvidde i søkerbunken

Midlene går til alt fra større haller for organisert idrett til mindre nærmiljøprosjekter for uorganisert aktivitet.

Under ordinære anlegg har blant annet Grønkjær skisenter i Notodden flere søknader på rehabilitering av anlegget, i Tinn har Kvitåvatn langrenns- og aktivitetsanlegg mange søknader for bygging av skiløyper og under nærmiljøanlegg står blant annet Gjerpen Idrettsforening for mange søknader på Gjerpen stadion.

Utvalgslederen forteller at det søkes mest om aktivitetsanlegg, kunstgressbaner, turveier, turløyper og turstier. Det bygges også flere skianlegg med skiløyper og rulleskiløyper enn tidligere.

5 millioner kroner mer enn i fjor

Telemark fikk til sammen 48 016 000 kroner til anlegg for idrett, friluftsliv, og fysisk aktivitet i 2018. Det er 5 millioner flere enn i fjor.

Fordelingen er gjort på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok innen søknadsfristen som var 15. januar i år.

Dette er spillemidler

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål.

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk 

Du finner saksdokumenter her