42 millioner til idrett i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg, Sigmund Bolme / Publisert: 15.06.2017 / Oppdatert: 15.06.2017
Barn spiller fotball inne i hall
Det var mange spennende prosjekter i søkerbunken. Kongerødhallen, Nomehallen, Menstadhallen, Heistadhallen og flerbrukshallen på Bø videregående skole får støtte fra Telemark fylkskommune i år.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Leder for hovedutvalg for kultur, Tone Berge Hansen, hadde gjerne sett at Telemark fikk tildelt enda mer av den nasjonale kaka, men tror at pengene fylket har fått vil være viktig for lagene og anleggene som får støtte.
 
- Det var veldig mange gode søknader i år, og vi i hovedutvalget har forsøkt å fordele dem så rettferdig som mulig. Selv om Telemark ikke kommer best ut i forhold til fordelte midler, så er jeg sikker på at de 42 millionene som vi nå deler ut vil komme godt med for de mange viktige idrettsanleggene i fylket vårt, sier Tone Berge Hansen.
 
Det var mange spennende prosjekter og stor spennvidde i søkerbunken. Blant andre som får støtte er Kongerødhallen og Menstadhallen i Skien som får hver får 2 225 000 kroner, Heistadhallen i Porsgrunn som får 2 000 000 kroner, og flerbrukshallen på Bø videregående skole som også får 2 000 000 kroner

5,2 millioner kroner mer enn i fjor

Telemark fikk til sammen 42,7 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv, og fysisk aktivitet i 2017. Det er 5,2 millioner flere enn i fjor. 

Fordelingen er gjort på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok innen søknadsfristen 15. januar.

Dette er spillemidler

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål. 

Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Se fullstendig oversikt over fordelingen her