42,7 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Telemark

Av: Marte Aksnes/Sigmund Bolme / Publisert: 04.05.2017 / Oppdatert: 04.05.2017
Fordeling av tilskudd til anlegg i Telemark vedtas 14. juni.
Åpne

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Viktig bidragsyter til gode anlegg

- Tilskuddet til Telemark er en viktig bidragsyter til at det kan bygges mange gode anlegg, både for organisert og egenorganisert aktivitet i fylket. Det legges ned en enorm innsats, og et utrolig viktig arbeid i kommuner, frivillige lag og foreninger, sier leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen.

Fordelingen til anlegg i Telemark vedtas 14. juni

Prioriteringen av spillemiddelsøknader behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 14. juni. Fordelingen gjøres på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok innen søknadsfristen 15. januar.

Telemark hadde i år 144 godkjente søknader, og den samlede søknadssummen var på 117 449 000 kroner. Det er en økning i både antall søknader og søknadssum fra 2016.

Tildelingen skjer etter kulturdepartementets føringer for ordningen, i tillegg til føringer i Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Søkere får svar på søknadene sine innen 1. juli.