Søk midler til skilting og merking av turruter i Telemark

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 09.01.2017 / Oppdatert: 13.01.2017
Tyttebærtue
Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017.
Foto: Erik Røed/Tellus Works
Åpne

Telemark har et mangfold av naturområder og attraksjoner, og det er arbeidet mye med stier og tilrettelegging av turveier i fylket. Vi har et godt utviklet stinettverk, både på fjell, i innlandet, bynært og langs kysten.

Vi har også et stort antall statlig sikrede friluftslivsområder, som stort sett er godt tilrettelagt for allmennheten. Utfordringen med tilrettelegging er ofte at merkingen og informasjon langs stiene har varierende kvalitet, samt at det blir brukt flere typer utførelser. I tillegg kan man nok oppleve mangelfull og forvirrende merking.

Nasjonalt skilt- og merkeprosjekt

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet og Merkehåndboka:

Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017.

Søk midler

Søknader sendes inn via soknadssenter.miljodirektoratet.no fra og med 20. januar. Søknadsfrist er 15. februar 2017. 

Les mer på www.turskiltprosjektet.no.